TilausajotYritys

Oubus kärkijoukossa joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskyselyssä!

Oubussin kuskit saivat hyviä arvioita Oulun joukkoliikenteen asiakastyytyväsiyystutkimuksessa

Maalis-huhtikuussa 2018 toteutettiin asiakastyytyväisyystutkimus koko Oulun joukkoliikenteessä.
Kyselyyn vastasi yhteensä yli 2500 henkilöä.
Kaikki vastaajat olivat yli 15 vuotiaita ja joukkoliikenteen asiakkaita. Arviointiasteikko oli 1-5.

   Asiakastyytyväisyyskyselyssä mitattiin muun muassa:
1. Kuljettajan ystävällisyys
2. Kuljettajan ajotapa
3. Auton siisteys
4. Vuoron täsmällisyys

 

Oubussin kuskit saivat hyviä arvioita Oulun joukkoliikenteen asiakastyytyväsisyystutkimuksesta
Asiakkaat olivat tyytyväisiä Oubussin bussien siisteyteen Oulun joukkoliikenteen asiakastyytyväsiyystutkimuksessa

 

Oubussin vastuulla ovat linjat 7, 50, 51 sekä Cityliikenne. Erityisesti näillä linjoilla ollaan tyytyväisiä kuljettajien ystävällisyyteen. Myös täsmällisyys sai hyvät arviot ja linja-autojen siiteydessä parhaan arvosanan sai linjamme City C.
Kuljettajien ystävällisyydessä kaikista Oulun joukkoliikenteen
linjoista neljä parasta olivat Oubussin liikennöimiä linjoja.

Kuljettajiin asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Ystävällisyydestä koko Oulun joukkoliikenteen kuljettajat saivat 4,30 pistettä. Oubussin liikennöimät linjat saivat keskimäärin 4,5 pistettä.
Koko joukkoliikenteen keskiarvo ajotavasta oli 4,35 pistettä. Oubussin linjojen keskiarvo oli hieman yli sen, 4,40.
Pisteet ovat samaa luokkaa kuin edellisessä marraskuussa 2017 toteutetussa kyselyssä.

Siisteydestä koko joukkoliikenteen keskiarvo oli 3,98 pistettä, ja Oubussin liikennöimillä linjoilla se oli 4,12.
Myös Oulun joukkoliikenteen vuorojen täsmällisyyteenkin oltiin melko tyytyväisiä. Pisteitä se sai 4,07, mikä on sama kuin aikaisemminkin.

Tuloksia verrattiin myös Kuopion joukkoliikenteen tuloksiin ja sekä kuljettajien ystävällisyydestä että ajotavasta Oulun joukkoliikenne sai paremmat pisteet.

Tiedot perustuvat Oulun kaupungin teettämään asiakastyytyväisyystytkimukseen.
Lisätietoa: www.oulunjoukkoliikenne.fi

 

 

Kuva: Proventia.com
Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset