Käyttöehdot

Avaamalla Oubus Oy:n nettisivut osoitteessa www.oubus.fi tai yksittäisen sivun, sitoudutte noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy tässä ilmoituksessa mainittuja käyttöehtoja.

 Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään.
Oubus Oy pidättää oikeuden muuttaa tai muuntaa näitä sivuja tai estää pääsyn näille sivuille milloin tahansa siitä erikseen ilmoittamatta.
Näiden sivujen sisältö toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Näillä sivuilla (www.oubus.fi) olevan tiedon, välineiden tai palveluiden käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Oubus Oy ei vastaa niiden sisällön tai palveluiden oikeellisuudesta.
Oubus Oy ei vastaa sivujen käytöstä aiheuttamista vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä.

Lähettämällä tietoa Oubus Oy:lle esimerkiksi palautetta, tietojanne, vastauksia kyselyihimme, tilauksia tai niitä vastaavaa tietoa, joko sähköpostitse tai näiden Sivujen kautta, sitoudutte noudattamaan seuraavia ehtoja:
– Toimittamanne tiedot ovat oikeita, eikä sisällä ei ole laitonta tai julkaistavaksi kelpaamatonta materiaalia
– Teillä on oikeus lähettää tiedot ja takaatte niiden oikeellisuuden. Oubus Oy:lla on oikeus julkaista toimittamanne aineisto maksutta ja säilyttää aineisto sekä tietonne ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta.
– Ette esitä lähettämäänne aineistoon perustuvia vaateita